De Haagse Vredesconferenties - Mijn Haagse vredesconferenties en Vredespaleis collectie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 

De Haagse Vredesconferenties

 

Zoals in de introductie kort beschreven gingen aan de totstandkoming van het Vredespaleis twee Haagse Vredesconferenties vooraf.

De eerste Haagse Vredesconferentie (1899) was het initiatief van de Russische Tsaar Nicolaas II. Uit naam van de Tsaar verzond de Russische Minister van Buitenlandse Zaken op 24 augustus 1898 een schrijven naar bijna alle in St. Petersburg gevestigde diplomatieke vertegenwoordigingen en naar enkele landen die geen vertegenwoordigers in St. Petersburg hadden, met het verzoek deel te nemen aan een internationale vredesconferentie. Het doel was om de mondiale wapenwedloop een halt toe te roepen en middelen te vinden om oorlog te mijden. Ondanks het feit dat verschillende landen sceptisch waren over en met verbazing reageerden op het initiatief van de Tsaar vond deze eerste Haagse Vredesconferentie plaats in 1899. Koningin Wilhelmina stelde hiertoe Huis ten Bosch beschikbaar. De conferentie duurde van 18 mei tot en met 29 juli. Aanwezig waren onder andere de gedelegeerden van 26 landen. Eén van de belangrijkste resultaten van de eerste conferentie was de oprichting van een Permanent Hof van Arbitrage. Dit Hof werd in 1901 gevestigd op het adres Prinsegracht 71 te Den Haag. Het Hof is sinds de opening van het Vredespaleis in 1913 gevestigd in dit gebouw.

De tweede Haagse Vredesconferentie (1907) vond plaats op initiatief van de Amerikaanse president Theodore Roosevelt. De verdere organisatie was net als in 1899 in handen van de Russen. Deze conferentie vond plaats in de Ridderzaal op het Haagse Binnenhof en duurde van 15 juni tot 18 oktober. Gedurende deze Vredesconferentie waren er onder andere (officieel) gedelegeerden van 44 landen aanwezig. De Vredesconferentie - ditmaal met onder andere tot doel de arbitrageprocedure van het in 1899 opgerichte Hof van Arbitrage te verbeteren en om te praten over zaken die sinds de conferentie in 1899 nog open stonden - resulteerde in verschillende verdragen op verschillende terreinen: over de vreedzame regelingen van conflicten, oorlogsverklaringen, gewoonten tijdens landoorlogen, koopvaardij in oorlogstijd, etc. Naast onder andere de voornoemde resultaten en de eerste steenlegging van het Vredespaleis, vond er ook een trieste gebeurtenis plaats: één van de drie door de Koreaanse keizer in het geheim afgevaardigde Koreaanse afgezanten, Yi Jun - Korea stond op het punt geannexeerd te worden door Japan en was dan ook niet uitgenodigd  - overleed in hotel 'De Jong' (het huidige Yi Jun Peace Museum), gelegen in de Wagenstraat in Den Haag, alwaar de drie gezanten verbleven.

Een derde in 1915 geplande Vredesconferentie vond door het uitbreken van WOI nooit plaats.

Wanneer u klikt op de onderstaande buttons '1899' of '1907' ziet u foto's van de items die ik tot op heden omtrent deze twee (Haagse) historische gebeurtenissen bijeen heb verzameld.
Onder 'satire' ziet u verschillende (papieren) items die de individuele Vredesconferenties, of beiden in verband met het in 1914 uitbreken van WOI, op de hak nemen.
Tot slot kunt u onder '100 jaar Vredesconferenties' enkele items zien die in 1999 zijn uitgegeven ter gelegenheid van de viering 100 jaar Vredesconferenties.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu