media / evenementen - Mijn Haagse vredesconferenties en Vredespaleis collectie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 
 
 

Media / evenementen

 
 

Daar waar aanwezig zullen de bijbehorende artikelen, geluids- en videobestanden tzt worden toegevoegd!

 
 
 
 

2015

 
 

10 december 2015

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: mijn website is benoemd tot digitaal cultureel erfgoed

In oktober 2015 bereikte mij het nieuws dat de afdeling Webarchivering van de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag mijn website had bestempeld tot digitaal cultureel erfgoed. Om de website beschikbaar te houden voor huidige en toekomstige onderzoekers heeft men deze op 10 december 2015 digitaal gearchiveerd. Zodoende blijft de website bewaard en is deze behoed voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Een bijzondere waardering - en erkenning - voor mijn collectie en dus een belangrijk stuk Haagse geschiedenis.

juli 2015

Vereniging Bedrijf & Historie (VBH): lancering 'affiches & andere reclame uit bedrijfscollecties agenda 2016'

Om het belang van (het behoud van) bedrijfshistorische collecties onder de aandacht te brengen heeft de VBH in juli 2015 haar eigen 'affiches en andere reclames uit bedrijfscollecties agenda 2016' gelanceerd. In de agenda, uitgegeven door uitgeverij Bekking & Blitz, staan affiches en andere reclame-objecten afgebeeld van verschillende grote (niet meer bestaande) bedrijven. Drie van mijn objecten zijn opgenomen in de agenda namelijk: een legpuzzel (uit omstreeks 1935) die met afbeeldingen de geschiedenis van totstandkoming van het Vredespaleis weergeeft en destijds in 24 losse plaatjes bijeen kon worden gespaard bij Koek- en Beschuitfabriek 'De Vlijt' te Koog a/d Zaan, een sigaren lichtreclame van 'Carnegie, de Staalkoning' afkomstig uit sigarenfabriek Denova (Utrecht) en de voorplaat van een Vredespaleis bouwplaat, uitgegeven in 1912 door J. Vlieger te Amsterdam.

22 april 2015

Publicatie research-essay 'Storytelling and digital interventions around war and peace', door professor M. Groot (Universiteit Leiden)

Op 22 april is in boekvorm de Engelstalige research-essay 'Storytelling and digital interventions around war and peace', geschreven door professor M. Groot (universiteit Leiden), gepubliceerd.
De essay is gebaseerd op mijn collectie in combinatie met mijn website. De professor gaat onder andere in op het gebruik van nieuwe media bij het presenteren van souvenirs/objecten en vergelijkt deze ontwikkeling met de traditionele presentatie daarvan door bijvoorbeeld musea.
Het boekje (ISBN 9789082164336) telt 70 bladzijden en is tevens voorzien van mooie kleurenfoto's.

26 maart 2015

PeaceGifts, lancering eerste souvenir/gift: het 'Vredespaleis in chocolade' in luxe Delftsblauwe geschenkdoos

Op 26 maart 2015 is de eerste souvenir/gift van PeaceGifts, het 'Vredespaleis in chocolade in luxe Delftsblauwe geschenkdoos', gelanceerd. De Haagse Wethouder Karsten Klein (Economie en citymarketing) heeft het onder het toeziend oog van vele genodigden en pers onthuld in de VVV in het Haagse stadhuis. Het eerste product is gebaseerd op een originele tinnenmal (ontwerp Anton Reiche, vermoedelijk in 1937) die onderdeel uitmaakt van mijn collectie. De lancering trok onder andere de aandacht van De Telegraaf, het AD - Haagse katern, TV-West, Den Haag FM en Radio 2.
Zie voor meer informatie over het product en verkooppunten de website van PeaceGifts of de Facebook-account, beiden bereikbaar via de linksbutton.

=========================================================================================================================

 
 

2014

 
 

6 november 2014

Peace gifts

Op 6 november 2014 heb ik mijn bedrijf 'Peace gifts' (of PeaceGifts) opgericht.
Met 'PeaceGifts' richt ik mij op het ontwerpen en lanceren van authentieke exclusieve souvenirs en gifts, die een (historisch) raakvlak hebben met Vrede & Recht en waar mogelijk met Den Haag, in haar rol als internationale stad van Vrede & Recht.

oktober 2014

International Network of Museums for Peace (INMP)

In juli 2014 ben ik benaderd door de heer P. van den Dungen, voorzitter van het International Network of Museums of Peace (INMP), met het verzoek of ik mij wilde aansluiten bij hun netwerk.
Na een interessante ontmoeting met de heer Van den Dungen, waarbij ik onder andere de gelegenheid heb gehad mijn collectie in zijn totale omvang te tonen, heb ik mij per oktober 2014 aangesloten bij dit netwerk van musea, organisaties en instellingen, die zich op verschillende wijzen wereldwijd bezighouden met het thema Vrede.

16 september 2014

Viering 200 jaar Prinsjesdag

In juli 2014 ben ik benaderd door het bedrijf Kingcanary met de vraag of ik mee wilde werken aan de officiële viering van 200 jaar Prinsjesdag, georganiseerd door en in opdracht van de gemeente Den Haag, in samenwerking met het Residentie-orkest. Gedurende vier dagen organiseerde Den Haag vele evenementen rondom de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, met als hoogtepunt het slotevenement, het Prinsjesdagconcert op de avond van Prinsjesdag, 16 september 2014. Als gepassioneerd verzamelaar hoefde ik over mijn bijdrage niet lang na te denken.

Een toelichting op mijn bijdrage: de 200 jaar Koninkrijk zijn verdeeld in 7 perioden. Elke periode omvat een regeerperiode van een vorst/vorstin, van Willem I tot en met Koning Willem-Alexander. Het residentie-orkest speelde uit elke periode, tezamen met verschillende Nederlandse artiesten, muziek uit elke periode. Aansluitend volgde een 2,5 minuten durend filmpje geïntroduceerd door voormalig journalist en politiek-verslaggever Ferry Mingelen. Uit elke periode, die dus meerdere jaren bestrijkt, is uit een troonrede een zin gekozen waarop men middels een filmpje nader is ingegaan. Uit de regeerperiode van Wilhelmina, van 1898 t/m 1948, koos men een zin uit de troonrede van 1898. Deze zin ging over de ophanden zijnde 1e Haagse Vredesconferentie (1899). In 1907 volgde de 2e Haagse Vredesconferentie. Tijdens deze 2e conferentie werd de eerste steen van het Vredespaleis gelegd. Na zes jaar bouwen werd op 28 augustus 1913 het Vredespaleis geopend. Aan mij was verzocht om op basis van enkele vragen, in het filmpje in te gaan op twee onderwerpen: 1. de internationale prijsvraag met betrekking tot het ontwerp van het Vredespaleis 2. de opening van het Vredespaleis.

Op 16 september 2014, vanaf 20:45 uur, is het Prinsjesdagconcert uitgevoerd in de Dr. Anton Philipszaal (Den Haag) en live uitgezonden op de regionale tv-zender Omroep West. Ik zat als genodigde in de zaal.
Op 28 september 2014 is het gehele concert herhaald op de nationale tv-zender Avro NPO 2 (start 15:35 uur).
Al met al tot op heden de absolute kroon op mijn collectie!

12 september 2014 t/m 12 december 2014

Openbare bibilotheek Ypenburg (Den Haag): mini-tentoonstelling rondom het thema 'Vrede'

Op verzoek van het Haags gemeentearchief, heb ik verschillende objecten uit mijn collectie uitgeleend ten behoeve van een mini-tentoonstelling 'Vrede', in te richten in de openbare bibliotheek van Ypenburg (Den Haag). De tentoonstelling is georganiseerd rondom de in september 2014 gehouden Vredes-evenementen en zal te zien zijn van 12 september t/m 12 december 2014.

3 september 2014 t/m 6 september 2014

Design History Society (DHS), jaarlijkse conferentie (2014),
thema 'Design for War and Peace',
georganiseerd door het 'Department for Continuing Education University of Oxford'

Elk jaar organiseert het 'Department for Continuing Education University of Oxford', een conferentie voor de 'Design History Society' (DHS). In 2014 betrof het thema van de conferentie 'Design for War and Peace'. De Leidse universitair professor dr. M.H. (Marjan) Groot, verbonden aan de faculteit der Geesteswetenschappen, heeft deelgenomen aan voornoemde conferentie. Op 6 september 2014 heeft zij ten overstaan van collega professoren, studenten en overige geinteresseerden gesproken over 'Material objects and visual web presentation: the Virtual Peace Palace Museum'. Het door M. Groot besproken onderwerp viel voor de conferentie onder het sub-thema 'Temporality and Commemoration'. Op basis van onderzoek is M. Groot ingegaan op het verschil tussen materieel bezit en de virtuele presentatie van objecten. In haar onderzoek heeft zij zich voor wat betreft de virtuele presentatie van objecten gebaseerd op mijn collectie en de daaraan gekoppelde website.

De presentatie en het daaraan ten grondslag liggende wetenschappelijke onderzoek zal in rapportvorm - vermoedelijk in het eerste kwartaal 2015 - gepresenteerd worden onder de titel 'Storytelling and material culture around the Peace Palace in The Hague'.

juni 2014

'Vereniging Bedrijf & Historie'

In mei 2014 ben ik benaderd door de Vereniging Bedrijf & Historie (VBH) met het verzoek of ik, gelet op mijn collectie, lid zou willen worden van voornoemde vereniging. Tijdens een informatief kennismakingsgesprek is mij onder andere het doel van de vereniging uitgelegd. Het doel van de VBH is het bijeenbrengen van bedrijven, ondernemingen en instellingen die in het bezit zijn van een bedrijfshistorische collectie, teneinde deze collecties voor het nageslacht te behouden. Ik voelde mij vereerd dat mijn collectie als zodanig werd aangemerkt, ondanks het feit dat het in mijn geval niet gaat om een bedrijfscollectie maar om een volledig particulier initiatief. Omdat mijn doel hetzelfde is en het leden-netwerk de promotie-mogelijkheden van mijn collectie vergroot, heb ik mij per juni 2014 aangesloten bij de VBH.

juni 2014

Artikel voor het 'Jaarboek 2014' van de Stichting Nederlandse Tabakshistorie (SNT), over 'Het Vredespaleis en de link met het sigarenmerk 'Staalkoning' / 'Carnegie, de Staalkoning'.

Na een ontmoeting met de voorzitter van de Stichting Nederlandse Tabakshistorie (SNT) tijdens mijn tentoonstelling in de Jaarbeurs eind november 2013 en een aansluitend bezoek aan het door de voorzitter gerunde Tabaks Historisch Museum te Delft, is mij gevraagd een artikel te schrijven over mijn deelcollectie sigarenmemorabilia 'Staalkoning' / 'Carnegie, de Staalkoning'. Dit artikel komt in het 'jaarboek 2014' van de SNT. Voor diegenen die nu denken 'wat hebben sigaren met het Vredespaleis te maken?' De twee genoemde sigarenmerken, destijds gefabriceerd en verkocht door sigarenfabriek Denova te Utrecht, verwijzen naar de filantroop die de bouw van het Vredespaleis mogelijk maakte namelijk, de in het Schotse Dunfermline geboren Andrew Carnegie. Carnegie heeft zijn fortuin onder andere verdiend met (de verkoop van) zijn 'Carnegie Steel Company'.

mei 2014

Artikel voor een nieuwsbrief van Amerikaanse lepel-verzamelaars

Naar aanleiding van de recente vondst van een groot formaat zilveren Vredespaleislepel in Amerika en het hierdoor ontstane contact met de verkoper is mij gevraagd een artikel te schrijven voor een nieuwsbrief van lepelverzamelaars waar hij de redacteur van is. Naast het verzoek iets te schrijven over de in mijn bezit zijnde deelcollectie Vredespaleislepels is het verzoek ook iets over mijn collectie in het algemeen te schrijven. Dit omdat volgens de verkoper veel Amerikaanse lepelverzamelaars naast lepeltjes vaak ook nog andere objecten sparen en zodoende andere verzamelingen bezitten.

mei 2014

'Verzamelen' magazine. Omslagfoto en 4-pagina's tellend artikel, editie mei 2014 (nummer 307).

Op de omslag van het verzamelaarsmagazine 'Verzamelen', nummer 307 (editie mei 2014), is een zeer kleurrijk herdenkingsbord uit mijn collectie afgebeeld. Het bord is door Societe Ceramique Maestricht uitgegeven ter gelegenheid van de inwijding van het Vredespaleis (28 augustus 1913). In hetzelfde nummer is een 4-pagina's tellend artikel - inclusief enkele schitterende foto's - gewijd aan de collectie (pagina 16 t/m 19).

4 april 2014

Andrew Carnegie Birthplace Museum (ACBM) e-nieuwsbrief, nummmer 1, 2014

In december 2013 had ik in Den Haag een ontmoeting met een stagiaire werkzaam bij het Carnegie Birthplace Museum (Dunfermline, Schotland). Ons prettige gesprek heeft geleid tot het vermelden van mijn collectie en internetsite in een artikel dat de stagiaire heeft geschreven in de e-nieuwsbrief van 2014 (editie 4 april 2014), uitgegeven door het Carnegie Birthplace Museum. Zij eindigt het artikel met het uitspreken van de wens dat toekomstige samenwerking tussen het Carnegie Birthplace Museum, het Vredespaleis, het Haags Historisch Museum en mijn collectie zal leiden tot het dichter bij elkaar brengen van de inwoners van Dunfermline en het mede dankzij Andrew Carnegie totstand gekomen Vredespaleis en de betekenis van dit unieke gebouw. Daar sluit ik mij van harte bij aan.

21 maart 2014 t/m 2 november 2014

Museon, Den Haag: tentoonstelling 'Werken aan vrede, give peace a chance'

Ter gelegenheid van de nucleaire wereldtop 'NSS 2014' (op 24 en 25 maart 2014 te World Forum, Den Haag), heeft het Haagse museum het Museon een educatieve tentoonstelling rondom het chemische thema van deze top georganiseerd. De tentoonstelling, met als titel 'Werken aan vrede, give peace a chance', is op 21 maart 2014 door de burgemeester van Den Haag, dhr. J. van Aartsen, in aanwezigheid van vele kinderen van verschillende basisscholen uit het land, geopend. Omdat het Vredespaleis als instituut deel uitmaakt van deze tentoonstelling, heeft men voor dit onderdeel ongeveer 30 objecten uit mijn collectie geleend en deze uitgestald en verdeeld over verschillende vitrines.

==================================================================================================================================================================

 
 

2013

 
 

30 december 2013

online-musea

Per 30 december ben ik met mijn virtuele Vredespaleismuseum aangesloten bij het 'platform Online Musea voor verzamelaars'. Het door het platform geintroduceerde en gehanteerde keurmerk ziet u op mijn homepage. Voor een link naar dit collectief verwijs ik u naar de 'links-pagina'. Onder de categorie 'Gebouwen' vindt u de verwijzing naar deze site.

23/24 november 2013

tentoonstelling
'100 jaar Vredespaleis in memorabilia' georganiseerd tijdens de Verzamelaarsjaarbeurs te Utrecht

Op verzoek van de organisatoren van Europa's grootste vintage collectors fair, de 'Verzamelaarsjaarbeurs', ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Vredespaleis, de najaarstentoonstelling georganiseerd. Hetgeen door mij geselecteerd voor de tentoonstelling stond opgesteld in 10 glazen vitrinekasten in een eigen stand van 5 x 7 meter. Vele bezoekers keken hun ogen uit, genoten tijdens van het bezichtigen van een Vredespaleiskoekje en vroegen naar het hoe en wat rondom mijn collectie. Ik kijk terug op een bijzonder hoogtepunt rondom mijn collectie en een zeer geslaagde (en mijn eerste) tentoonstelling. Dit smaakt naar meer.

23 november 2013

'100 jaar Vredespaleis in memorabilia'

Ter gelegenheid van de opening van mijn tentoonstelling heb ik in aanwezigheid van familie, vrienden en genodigden, waaronder de directeur van het Vredespaleis dhr. S. van Hoogstraten, nog niet bestaande vredespaleischocolade onthult. Deze Vredespaleis chocoladeplak heb ik met echte Belgische bakkers chocoladepastilles en een daarvoor bestemde tinnenmal uit de jaren '20-'30 van de vorige eeuw handmatig geproduceerd. Zie voor de originele mal en het resultaat de categorie 'chocolademal'.

22 november 2013

interview Radio 1,
'Met het oog op morgen'

In verband met mijn tentoonstelling in de Jaarbeurs te Utrecht ben ik voor het radioprogramma 'Met het oog op morgen', specifiek voor het onderdeel '5 voor 12', geinterviewd door Thijs v/d Brink. 's Avonds om 23:55 uur is het eerder opgenomen interview uitgezonden, waarin wordt ingegaan op mijn collectie.

22 november 2013

interview Radio 2,
'NCRV knooppunt Kranenbarg'

In verband met de op handen zijnde tentoonstelling ben ik 's middags voor enkele minuten door Job Jan Altena geinterviewd voor het programma 'Knooppunt Kranenbarg', gepresenteerd door Bert Kranenbarg.
Het vooraf opgenomen interview is uitgezonden op Radio 2 om omstreeks 16:38 uur

21 november 2013

Algemeen Dagblad - Den Haag, krantenartikel in de Haagse bijlage 'Stad & Regio' van het AD

Onder de titel 'Vredespaleis-memorabilia naar Utrecht - Hagenaar richt expo in' is een bijna halve pagina (katern 'Stad & Regio', blz. 6) omvattend artikel omtrent mijn collectie en mijzelf, met kleurenfoto, geplaatst in het AD HC. Dit alles in verband met mijn tentoonstelling '100 jaar Vredespaleis in memorabilia'.

14 november 2013

TV-West, opnames ten behoeve van het journaal

Ten behoeve van het journaal op de regionale tv-zender TV West is er een item gemaakt rondom mijn collectie. Dit item is, als onderdeel van het journaal, gedurende de dag tussen 12:00 en 17:00 uur meerdere malen uitgezonden.

november 2013

Artikel in de Verzamelaarsjaarbeurs beursfolder.

Ter gelegenheid van mijn op handen zijnde tentoonstelling in de Jaarbeurs heeft de Verzamelaarsjaarbeurs een paginatellend artikel geplaatst in hun beursfolder.
Deze beursfolder is in een oplage van ong. 60.000 stuks gedrukt en onder andere verspreid onder deelnemende antiekwinkels, standhouders, vvv-kantoren en ingevoegd in het blad 'Verzamelen' (november, nummer 302)

oktober/november 2013

Artikel in het kunstmagazine 'Villa d'Arte'.

Ter vooraankondiging van de aanstaande Verzamelaarsjaarbeurs, Europa's grootste vintagebeurs, een paginatellend artikel onder het kopje 'beurzen/kunstgids' (blz. 117).

28 augustus 2013
(de dag van het 100-jarig bestaan)

Overhandiging tijdens een officiële plechtigheid van het eerste exemplaar van het nieuwe Vredespaleis gedenkboek met de titel 'Bouwen aan Vrede - Honderd jaar werken aan vrede door recht. Het Vredespaleis 1913 - 2013', aan Koning Willem-Alexander.

In het gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van het vredespaleis, zijn ter illustratie vier (4) objecten uit mijn collectie opgenomen:

- een door mijzelf gebouwde bouwplaat, op basis van de originele bouwplaten uit de jaren '20 van de vorige eeuw, van het Vredespaleis (blz. 84);

- een blikverpakking, naar ontwerp van Schilling, van de Haagse brood- en koekbakkerij Lensvelt Nicola (blz. 86);
- een sigarendoosje van het merk Carnegie, type Titaan (blz. 93);
- een eerstedag-envelop uitgegeven door Kameroen op 14 juni 1971, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Internationaal Gerechtshof (blz. 235).

augustus t/m december 2013

'Piece of the Palace' project - deelname aan het deelproject 'Points of Light'

Voor mijn deelname aan dit door een Amerikaanse professor geinitieerde project ontving ik een 'Treasure box'. Deelname bestond onder andere uit het onder de aandacht brengen van het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis en de in dit gebouw aanwezige (internationale) organisaties en het in mijn geval door middel van enkele foto's kenbaar maken van mijn collectie bij alle overige betrokken deelnemers aan het 'Points-of-Light project'. Voor meer informatie omtrent dit project zie ook via de 'linkspagina'.

augustus t/m december 2013

Vermelding op de officiële eeuwfeest site www.100jaar.vredespaleis.nl en de site van de Peace Palace library.

De lancering van mijn website (op 28 augustus 2013) en de op handen zijnde tentoonstelling '100 jaar Vredespaleis in memorabilia' worden aangekondigd op de officiële eeuwfeest site www.100jaar.vredespaleis.nl en de site van de Peace Palace library.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu